ΠΟΛ. 1150


ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΣΕΙ  ΠΟΛ.1150/2017,άρθρο 39Α

 
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας παρακαλώ όπως ακολουθηθούν τα παρακάτω βήματα
 
 
Η παραγγελία μπορεί να πραγραματοποιηθεί μόνο ηλεκτρονικά και με μοναδικό τρόπο πληρωμής την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό ή έμβασμα από εταιρικό / επαγγελματικό λογαριασμό όπου φαίνεται σαν επιβεβαιωμένος στο TAXISNΕΤ και να αναγραφεί ως σχόλιο στην παραγγελία ότι πρόκειται για τμιολόγιο 
βάσει ΠΟΛ.1150/2017,άρθρο 39Α
 
 
Θα χρειαστεί να μας στείλετε τα παρακάτω στο [email protected] με θέμα τον αριθμό παραγγελίας και αναφορά έκδοσης τιμολογίου βάσει  ΠΟΛ.1150/2017,άρθρο 39Α
 
 
1) Έντυπο Προσωποποιημένης Πληροφόρησης με τα Στοιχεία Μητρώου Επιχείρησης, όπου θα αναγράφονται οι ΚΑΔ της επιχείρησης, από το λογαριασμό της εταιρείας σας στο Taxisnet (σε αρχείο pdf) όπου θα αναγράφεται σαν ημερομηνία εκτύπωσης η ημέρα 
 
2) Αποδεικτικό ΓΕΜΗ για όσους είναι υπόχρεοι  Κ1-941οικ/2012 (ΦΕΚ Β’ 1468)
 
3) Εκτύπωση από το TAXISNET τους βεβαιωμένους λογαριασμούς της επιχείρησης όπου θα αναγράφεται σαν ημερομηνία εκτύπωσης η ημέρα καταχώρησης παραγγελίας (σε αρχείο pdf).
 
4)  Πρόσφατα επικυρωμένο αντίγραφο της έναρξης εργασιών της επιχείρησης (έως 30 ημερών)
 
 
Αν η επιχείρηση σας είναι είναι παλαιότερης χρονολογίας δεχόμαστε πρόσφατη επικυρωμένη μεταβολή των εργασιών
 
Αν η έναρξη έχει γίνει στο ΓΕΜΗ τότε θα πρέπει να αποστείλετε γενικό πιστοποιητικό από το ΓΕΜΗ (έως 30 ημερών)
 
5) Εξουσιοδότηση του νόμιμου εκπροσώπου με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα, στη περίπτωση παραλαβής απο τρίτο άτομο.
 
6) Επικυρωμένο αντίγραφο του εταιρικού οπου θα φαινεται ποιός είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος.
 

7) Αστυνομική ταυτότητα του νόμιμου εκπρόσωπου της επιχειρησης

Επιπλέον θα χρειαστεί 

1)Να δημιουργήσετε ένα ζεύγος ειδικών κωδικών πρόσβασης μέσω της εφαρμογής «Διαχείριση Ειδικών Κωδικών» στο Taxis
2)Να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα της ΑΑΔΕ
3)Να εγγραφείτε στην υπηρεσία με τους παραπάνω ειδικούς κωδικούς
4)Να ορίσετε έναν τουλάχιστον εκπρόσωπο (υποχρεωτικό ακόμη και για αυτοαπασχολούμενους)
5)Να δημιουργήσετε κωδικούς μιας χρήσης για τον εκπρόσωπο που έχετε ορίσει με διάρκεια ζωής τουλάχιστον 20 ημέρες ώστε να υπάρχει περιθώριο από το λογιστήριο 
να προχωρήσει στην καταχώρηση της συναλλάγης 
Παραθέτουμε το σχετικό link
https://www.aade.gr/epiheiriseis/forologikes-ypiresies/fpa/yperesia-arthroy-39a
 
 
Στην συνέχεια το λογιστήριο της εταιρείας μας πραγματοποιεί τους απαραίτητους ελέγχους, για την ορθότητα και διασταύρωση των στοιχείων που μας έχουν σταλεί.
 
Εφόσον ολοκληρωθεί ο έλεγχος , εκτιμώμενος χρόνος 1-5 εργάσιμες ημέρες, θα ακολουθήσει τηλεφωνική επικοινωνία μαζί σας για να  ενημερωθείτε για το τελικό ποσόν που πρέπει να καταβληθεί.
 
Σε καμία περίπτωση να μην πραγματοποιηθεί καμία κατάθεση, πριν από την ενημέρωση του λογιστηρίου μας.
 
 
Η παραπάνω διαδικασία πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ να πραγματοποιηθεί ΠΡΙΝ από τη συναλλαγή και τη διαδικασία τιμολόγησης και η παραγγελία να έχει πραγματοποιηθεί με τα στοιχεία της επιχείρησης.
Η πληρωμή των τιμολογίων βάσει ΠΟΛ.1150/2017,άρθρο 39Α θα πρέπει να γίνεται μόνο με Τραπεζική Κατάθεση ή Έμβασμα από Εταιρικό/Επαγγελματικό τραπεζικό λογαριασμό όπου φαίνεται σαν επιβεβαιωμένος στο taxisnet.
 
 
Σε κάθε περίπτωση (αποστολής ή παραλαβής) μόνο ο νόμιμος εκπρόσωπος θα μπορεί να παραλάβει την παραγγελία, προσκομίζοντας την ταυτότητα του ή το διαβατήριο του για ταυτοπροσωπία.
Σε διαφορετική περίπτωση ο παραλαβών θα πρέπει να προσκομίσει εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής (ΚΕΠ – αστυνομικό τμήμα) και την ταυτότητά του ή το διαβατήριο του.
Η αποστολή θα πρέπει να γίνεται αυστηρά στην έδρα της επιχείρησης.
 
Η παραγγελία σας θα ακυρώνεται αυτόματα στις εξής περιπτώσεις
 
Σε περίπτωση που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις
Σε περίπτωση η πληρωμή δεν γίνει εντός 24 ωρών από την στιγμή που θα σας ενημερώσουμε για την έγκριση .
 

Instructions and terms for ordering with invoice based on POL. 1150


For your best and fastest service, the steps you need to follow to order with an invoice, based on ΠΟΛ.1150/2017,άρθρο 39Α are the following:

 1. Your order is made ONLY electronically  and you the payment method should be only via wire tranfet from you business bank account
 2. After completing your order, you will receive an email with the order information, and the details you entered.
 3. The following documents should be sent via email at [email protected] with subject the number of the order and should be mentioned that you want invoice based on ΠΟΛ.1150/2017,άρθρο 39Α. 
  • The business registration details directly from taxis.net in a .pdf file with a date listed the same as the date of your order. Any other form can not be accepted.
  • The police ID of the legal representative of the company
  • Official Gazette and articles of association of the company in question
  • In case of receipt from the store, by a person other than the legal representative of the company, it is necessary to send an authorization with the authenticity of the original signature certified by KEP or a police department.
  • In case of sending the order with a courier company, the shipment can be made only at the company's headquarters (or at its branches declared to Taxis).

  • In addition it will be needed
    
   1) Create a pair of special passwords through the "Manage Special Codes" application in Taxis
   2) Install the AADE program
   3) Subscribe to the service with the above special codes
   4) Designate at least one representative (mandatory even for self-employed)
   5) Generate one-time codes for your assigned representative with a minimum 20-day shelf life so that there is margin from the accounting department
   to proceed with the registration of the exchange
   Here is the relevant link
   https://www.aade.gr/epiheiriseis/forologikes-ypiresies/fpa/yperesia-arthroy-39a
 4.  
  Then the accounting office of our company carries out the necessary checks, for the correctness and cross-checking of the information that has been sent to us.
   
  Once the check is completed, estimated time 1-5 working days, you will be contacted by phone to inform you of the final amount to be paid.
   
  Under no circumstances should any deposit be made before informing our accounting department.
   
   
  The above process MUST be carried out BEFORE the transaction and invoicing process and the order has been placed with the business details.
  Payment of invoices based on POL.1150/2017, article 39A should only be made by Bank Deposit or Remittance from a Corporate/Professional bank account where it appears as confirmed on taxisnet.
  In any case (shipping or receiving) only the legal representative will be able to receive the order, presenting his identity card or passport for identification.
  Otherwise, the recipient will have to present an authorization with the original signature (KEP - police department) and his identity card or his passport.
  Shipping must be done strictly at the company's headquarters.
   
  Your order will be automatically canceled in the following cases
   
  In case they do not meet the above conditions
  In case the payment is not made within 24 hours from the moment we inform you of the approval.

 

 

Εφόσον ολοκληρωθεί ο έλεγχος , εκτιμώμενος χρόνος 15-30 εργάσιμες ημέρες, θα ακολουθήσει τηλεφωνική επικοινωνία μαζί σας για να προχωρήσετε στην κατάθεση .